Topografia jest nauką geometryczną stosowaną do opisu otaczającej, nieruchomej rzeczywistości fizycznej.

Chodzi o uchwycenie na płaszczyźnie topograficznej rzeczywistości widzianej w terenie, w środowisku zagospodarowanym lub naturalnym, powierzchni ziemi. Prace geodezyjne można podzielić na dwie zasadnicze czynności, jest to praca w terenie i przenoszenie zebranych danych na map[y. W terenie poprzez pomiar punktów za pomocą instrumentów elektronicznych wytyczane jest położenie, znalezione zostaną poszczególne działki, ich granice. Często na pustych polach widzimy charakterystyczne paliki, które pozostawili geodeci w celu wyznaczenia granic działek. Mierzone lub wytyczone punkty mają wartość trójwymiarową to znaczy, położenie każdego punktu jest określane w płaszczyźnie poziomej i trójwymiarowej. Topografia nie ogranicza się tylko do wykonywania badań terenowych w terenie, ale zawiera również elementy do edycji i szkicowania kartograficznego, dzięki czemu podczas tworzenia planu. Zadaniem geodety jest w trakcie realizacji projektu dbać o wytyczanie terenu, oraz dbanie o zachowanie wszystkich odległości, może on także wytyczać gabaryty budynku, ale także pion na potrzeby wykopów lub też wind i szybów kopalnianych. Architekt lub nadzorca budowlany musi mieć bardzo dobry plan na podstawie którego będzie planował oraz prowadził budowę. Po wykonaniu projektu opartego na danym terenie, geodeta jest odpowiedzialny za wytyczenie projektu, lokalizuje granice pracy, osie, z których mierzone są elementy, a także ściany i słupy. Ustawia wysokość lub poziomy odniesienia. Na bieżąco aktualizuje status prac na bardzo wielu etapach, sprawdzając na bieżąco poprawność prowadzonych prac. W geodezji wykorzystuje się takie elementy jak miara, kwadrat geodezyjny, chociaż obecnie częściej wykorzystywany jest przykładowo laser.

Charakteryzuje się on bardzo dużą dokładnością, a co za tym idzie usprawnia wszystkie prace.

Dodatkowo geodeci mogą obecnie wykorzystywać w swojej pracy drony, które szybko pozwolą zorientować się w terenie i zrobić zdjęcia z góry. Będą bardzo przydatne w wykonywaniu map, określaniu punktów odniesienia. Dzięki nim szybko zrobimy podział działki Wieliczka, jest miastem gdzie znajdziemy odpowiednich fachowców.

By Prezes