Proces rozwodowy zazwyczaj wiąże się również z podziałem majątku wspólnego i przyznaniem alimentów wypłacanych na utrzymanie dzieci od rodzica, który z nimi nie mieszka.

Również były małżonek może się starać o przyznanie wsparcia finansowego dla siebie. Jeżeli jednak w toku wstępnego postępowania rozwodowego nie wystąpi się o alimenty lub nie otrzyma alimentów, a następnie stwierdzi dodatkową potrzebę wsparcia, można powrócić do sprawy przed sądem. W tym celu większość jurysdykcji wymaga, aby były małżonek potrzebujący nowych alimentów wykazał zmienione okoliczności, według których domaga się alimentów na siebie lub też podniesienia wysokości alimentów wypłacanych na poczet dzieci. Jeżeli pierwotny rozwód nastąpił w wyniku porozumienia między stronami, konieczne będzie dość istotne przedstawienie przyczyny, dla której sąd powinien uchylić umowę między byłymi małżonkami. Byłaby to istotna zmiana w sytuacji osobistej i finansowej wnioskującego małżonka, ale również małżonka mającego wpłacać określoną kwotę co miesiąc z tytułu alimentów.

W jaki sposób starać się o alimenty na dzieci

Na przykład zwolnienie z pracy może się kwalifikować do zmniejszenia kwoty zasądzonych alimentów, ale rezygnacja z pracy prawdopodobnie nie.

Małżonek występujący z wnioskiem powinien wykazać, że alimenty muszą zostać zmienione z powodu nowych i nieprzewidywalnych okoliczności, które zaistniały po rozwodzie i nie były przewidziane przed ostatecznym orzeczeniem zakończenia związku małżeńskiego. Jeżeli o alimentach zadecydował sąd, a nie zostało to ustalone w wyniku ugody, próg często będzie nieco niższy, ale dowody, które należy przedstawić, będą takie same. Inaczej niż w przypadku zmiany po zawarciu umowy, strona zazwyczaj nie będzie musiała wykazywać, że zmiana okoliczności była nieprzewidywalna w momencie rozwodu w przypadku orzeczenia o alimentach. Porad udzieli nam https://kancelariamistewicz.com.pl/alimenty, nawet jeśli były małżonek czy ojciec dzieci uchyla się od płacenia świadczeń na ich utrzymanie. Zazwyczaj sprawy o przyznanie lub podniesienie wysokości alimentów rozstrzyga się przed sądem, ponieważ w takich sytuacjach rzadko można dojść do rozsądnego porozumienia pomiędzy rodzicami.

By Prezes