W dzisiejszych czasach na terenie Polski działalność prowadzi wiele różnych kancelarii prawnych.

Są to placówki, których pracownicy posiadają różne specjalizacje. Innymi słowy zajmują się poradami prawnymi, przygotowywaniem różnych dokumentów i wniosków oraz reprezentowaniem klientów przed organami sądowymi albo administracyjnymi. Warto uzyskać więcej informacji na temat dziedzin prawa, w których można szukać pomocy. Polskie przepisy są bowiem bardzo złożone i obejmują wiele różnych, niezwykle istotnych kwestii.

Kancelarie prawne i ich różne specjalizacje

Przykłady dziedzin prawa obowiązującego w Polsce

Na obszarze Polski mamy do czynienia z różnorodnymi dziedzinami prawa. Obejmują one między innymi sprawy z zakresu prawa karnego. W takim przypadku kancelarie prawne mogą zaoferować obronę w postępowaniu sądowym albo na etapie postępowania przygotowawczego. Osoby poszkodowane mogą być reprezentowane przez adwokatów, występujących jako oskarżyciele posiłkowi. Kolejną formą pomocy prawników jest obrona na etapie postępowania wykonawczego polegająca na przykład na odroczeniu kary, przerwie w jej odbywaniu, warunkowym zwolnieniu przedterminowym). Prawo karne obejmuje również postępowania związane z wykroczeniami.

Inną dziedziną jest prawo gospodarcze, w ramach którego kancelarie prawne udzielają usług związanych ze sprawami o zapłatę. Oprócz tego pomagają w negocjacjach z kontrahentami i partnerami, przygotowują i opiniują umowy cywilnoprawne, zajmują się rejestracją spółek i przekazywaniem wniosków do KRS oraz pomagają przedsiębiorstwom, spółkom oraz innym organom w zakresie kompleksowej obsługi prawnej.

Powyżej przedstawiono jedynie przykłady. Istnieje bowiem wiele innych dziedzin prawa, w ramach których należy szukać pomocy adwokatów. Więcej informacji można znaleźć na stronie Adwokatstachera.pl oraz na innych stronach, blogach i serwisach o tematyce prawnej. Kancelarie prawne działają w Polsce dość licznie, więc ich znalezienie nie powinno stanowić dla nikogo większego problemu.

By Prezes