Kredyty konsolidacyjne łączą wiele różnych kredytów lub pożyczek.

W ten sposób będziemy spłacali jeden kredyt, co może być dużym ułatwieniem dla wielu osób prywatnych i firm. Możemy połączyć dowolną ilość różnych zobowiązań, firmy często korzystają z pożyczek na zakup pojazdów, maszyn czy urządzeń. Zatem może być to leasing, mogą być to także pożyczki gotówkowe, czy też kredyty hipoteczne. Celem kredytu konsolidacyjnego może być zmniejszenie comiesięcznych rat, jak również uporządkowanie wielu zobowiązań.

Jak zmniejszyć koszty prowadzenia firmy?

Atrakcyjny kredyt konsolidacyjny dla firmy

Ważną zaletą kredytu konsolidacyjnego będzie możliwość ustalenia dnia miesiąca, w którym będziemy spłacali kredyt. Dzięki temu możemy wybrać najkorzystniejszy moment, co ułatwi nam spłatę. Wiele banków oferuje kredyty tego typu, można w ten sposób połączyć kredyty z wielu różnych banków i instytucji kredytowych. Firmy, które znajdują się w nieco gorszej sytuacji finansowej, będą poszukiwały sposobów, aby zmniejszyć swoje zobowiązania. W tym przypadku kredyt konsolidacyjny może nawet o połowę zmniejszyć nasze dotychczasowe zobowiązania. Firmy, które ubiegają się o kredyt, powinny przygotować odpowiednie dokumenty, może być to przykładowo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP przez Urząd Skarbowy, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

W przypadku spółek potrzebne będzie zaświadczenie KRS oraz statut spółki. Potrzebne mogą być także dokumenty dochodowe, takie jak bilans, rachunek zysków i strat czy też deklaracje podatkowe. Bank na tej podstawie oceni naszą zdolność kredytową, dowiemy się na jakiej wielkości kredyt będziemy mogli liczyć. W wielu przypadkach potrzebne będą zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Warto przygotować wcześniej wszystkie dokumentny, dzięki czemu będziemy mogli przyspieszyć proces ubiegania się o pożyczkę.

Często kredyt konsolidacyjny dla firm to zmniejszenie stałych zobowiązań. Możemy wówczas część gotówki przeznaczyć na inne cele bieżące. Banki mogą udzielić przedsiębiorstwom różnego rodzaju pożyczek i kredytów. Może być to leasing na zakup auta czy też maszyn, będą to kredyty gotówkowe, lub kredyty hipoteczne pod zastaw nieruchomości.

By Prezes