Śmierć osoby bliskiej to dla każdego traumatyczne przeżycie, związane przede wszystkim z emocjami. W obliczu tragedii rodzinnej musimy się niestety mierzyć także z kwestiami prawnymi. Jedną z nich jest postępowanie spadkowe, które warto przeprowadzić po to, aby uregulować choćby kwestie majątkowe i uniknąć kłopotów w przyszłości. Nie każdy ma w sobie na tyle determinacji, by tuż po pogrzebie bliskiej osoby myśleć o postępowaniu spadkowym. Dla niektórych to wręcz nietaktowne. To błędny pogląd. Im szybciej załatwicie wszelkie formalności, tym lepiej. Sprawdźcie, jak najlepiej podejść do kwestii postępowania spadkowego.

Tradycyjne postępowanie spadkowe

Najprostszą metodą na uzyskanie praw do spadku jest złożenie w sądzie rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Nie jest to procedura skomplikowana, wymaga jedynie udokumentowania powiązań rodzinnych, czyli niezbędne będą akty stanu cywilnego. Dodatkowo trzeba napisać samodzielnie lub wypełnić dostępny w sądzie gotowy wzór wniosku, a następnie go opłacić. W zależności od obciążenia pracą konkretnego sądu sprawa może być rozpoznana nawet w ciągu miesiąca od jej złożenia.

Warto także pamiętać, że w sądzie możliwe jest jednoczesne dokonanie tak zwanego działu spadku, czyli jego podzielenia pomiędzy poszczególnych spadkobierców. Dotyczy to oczywiście sytuacji, w której wszystkie osoby posiadające prawa do masy spadkowej są zgodne co do podziału. W przeciwnym razie sąd może jedynie stwierdzić nabycie spadku przez konkretne osoby z mocy ustawy, natomiast jakiekolwiek podziały muszą być objęte odrębnym postępowaniem, w którym warto – z pomocą pożyczki online – skorzystać ze wsparcia prawnika.

Akt notarialny

Od kilku lat istnieje możliwość notarialnego potwierdzenia praw do spadku. Jest to o tyle komfortowe, że nie musimy czekać kilku miesięcy, zanim sprawa w sądzie zostanie rozpoznana, a wydane postanowienie się uprawomocni. Udając się do wybranego notariusza, należy mieć przy sobie niezbędne akty stanu cywilnego wszystkich spadkobierców. Poświadczenie dziedziczenia odbywa się w formie aktu notarialnego, który ma taką samą moc prawną jak postanowienie spadkowe wydane przez sąd.

To metoda znacznie szybsza, a jednocześnie wygodniejsza dla stron. Często bowiem spadkobiercami są osoby niezamieszkujące na stałe danego miasta, czy nawet Polski. Trudno będzie im stawić się za kilka miesięcy na wezwanie sądu, dlatego wybór aktu notarialnego jest w takim przypadku najlepszym wyjściem z sytuacji.

By Prezes