Na obszarze naszego kraju można znaleźć wiele przedsiębiorstw jednoosobowych, ale oprócz tego istnieją różne firmy, które zatrudniają większe albo mniejsze grupy pracowników.

Prowadzenie działalności innej niż jednoosobowa jest dość powszechne w Polsce i jest związane z szansą na osiąganie dodatkowych zysków i poprawę efektywności całej firmy. Poza tym konieczne jest zwrócenie uwagi na wiele istotnych spraw powiązanych z zatrudnianiem personelu. Warto uzyskać więcej informacji na temat tego o czym powinien pamiętać przedsiębiorca zatrudniający fachowców.

Co trzeba mieć na uwadze zatrudniając pracowników we własnej firmie?

Zatrudnianie pracowników – o czym trzeba pamiętać?

Niezwykle ważną sprawą jest zagwarantowanie pracownikom właściwie zorganizowanego miejsca pracy. Stanowiska robocze powinny być więc zgodne z aktualnie obowiązującymi, rygorystycznymi normami na obszarze Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej. Standardy te obejmują zarówno ergonomię, jak i komfort oraz bezpieczeństwo wykonywanej pracy. Warto pamiętać, że w zależności od branży, wymagania i normy potrafią być zróżnicowane, dlatego dobrym pomysłem jest wcześniejsze zapoznanie się z przepisami, które obowiązują dla konkretnego rodzaju działalności.

Kolejną kluczową kwestią jest dbałość o sprawy kadrowo-płacowe w firmie. Innymi słowy, konieczne jest zawarcie z pracownikami stosownych umów oraz niezbędne jest opłacanie składek w ZUS, zaliczek na podatek dochodowy, itp. Niezwykle ważną sprawą jest też wypłacanie uzgodnionej pensji w gotówce lub na wskazane konta bankowe pracowników. Różnorodne formalności kadrowo-płacowe można załatwiać korzystając ze specjalnych programów komputerowych lub zatrudniając zewnętrzne biura rachunkowe oferujące kompleksową obsługę w tym zakresie.

Następną bardzo ważną sprawą jest odpowiedni i skuteczny pomiar czasu pracy. Czynność taką można wykonać na różne sposoby. Aktualnie na rynku oferowanych jest wiele systemów, które umożliwiają zdalne kontrolowanie czasu pracy osób zatrudnionych. Ma to kluczowy wpływ na efektywność wykonywanej pracy oraz na walkę z ewentualnymi nadużyciami ze strony pracowników. Takie systemy są dopasowane do wielu typów firm i branż, które reprezentują.

By Prezes