W przypadku transportu krajowego ale także międzynarodowego kiedy zajmujemy się transportem osób lub też towarów powinniśmy posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.

Certyfikat musi posiadać jedna z osób która pracuje w firmie, która będzie zajmowała się nadzorem, logistyką czy też planowaniem. Z pewnością żeby założyć firmę potrzebny będzie tego rodzaju certyfikat, wówczas możliwe jest założenie firmy transportowej zgodnie z przepisami. Certyfikat otrzymujemy po zdaniu egzaminu państwowego, jest to egzamin który składa się z dwóch części, jest to test który składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru oraz zadania egzaminacyjnego, w tym przypadku mamy cztery pytania, pewien problem do rozwiązania.

Jaki dokument będzie niezbędny do prowadzenia firmy transportowej?

W jakiej formie odbywa się egzamin państwowy na certyfikat kompetencji zawodowych?

Oczywiście za wszystkie części egzaminu przyznawane są odpowiednie punkty, w przypadku testu otrzymujemy jeden punkt za poprawnie rozwiązane zadanie, trwa on 120 minut, w tym przypadku możemy otrzymać maksymalnie 64 punktów. W przypadku praktycznych zadań egzaminacyjnych również mamy czas 120 minut, w tym przypadku z czterech pytań możemy otrzymać również maksymalnie 64 punkty, czyli łącznie otrzymujemy maksymalnie 128 punktów. Warunkiem zdania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych jest otrzymanie 60% punktów z obu testów. Państwowy egzamin jest płatny, płacimy za niego 500 zł, oraz 300 zł za wydanie certyfikatu czyli łączny koszt wynosi 800 zł.

Na egzaminie będziemy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną oraz praktyczną, w przypadku wiedzy teoretycznej mogą być to pytanie dotyczące czasu pracy kierowcy, odpoczynku, pracy w załodze. Osoba która zarządza firmą transportową musi wiedzieć jakie limity czasowe występują jeżeli chodzi o maksymalny czas pracy kierowcy w ciągu dnia czy też tygodnia. Oczywiście wśród pytań znajdziemy wiele zagadnień które dotyczą prowadzenia działalności, rachunkowości, mogą być to pytania dotyczące umów, prawa spółek. Dlatego też należy wykazać się dość szeroką wiedzą, obecnie możemy skorzystać z licznych szkoleń które prowadzą firmy prywatne. Koszt szkolenia to często koszt około 1000 zł,. Warto pamiętać ich należy odpowiednio przygotować się ponieważ pytania na teście są dość szczegółowe, dlatego należy dobrze poznać wszystkie przepisy prawa które występują w przypadku firm przewozowych.

Jeżeli nie posiadamy tego rodzaju certyfikatu, możemy zatrudnić osobę która posiada certyfikat, tego rodzaju forma to potocznie mówiąc użyczenie ckz, dzięki temu będziemy mogli prowadzić firmę transportową legalnie.

By Prezes