Umowa to prawnie wiążące porozumienie między dwiema lub więcej stronami, w którym każda z nich przyjmuje na siebie prawne zobowiązanie, które musi zostać wypełnione.

Wiele aspektów życia codziennego wiąże się z umowami, w tym zakup nieruchomości, ubieganie się o kredyt mieszkaniowy czy na zakup auta, podpisywaniem dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz uzgadnianiem warunków przy zakupie produktów i usług lub korzystaniu z oprogramowania komputerowego. Kwestie prawne dotyczące umów pojawiają się najczęściej wtedy, gdy jedna ze stron nie wykonuje zobowiązania prawnego, na które się zgodziła. Gdy strona narusza umowę, nie wykonując zobowiązania, druga strona często może pozwać ją o odszkodowanie lub, w niektórych ograniczonych przypadkach, zwrócić się do sądu o zmuszenie drugiej strony do spełnienia warunków podpisanej umowy. Umowy mogą być również źródłem sporów prawnych, jeśli nie są jasno napisane. Sporządzanie i podpisywanie umów to ważne obowiązki

Strony, które źle zrozumieją warunki umowy, mogą pozwać się wzajemnie i zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie sporu.

Dodatkowo, gdy firma podpisuje umowę, a później kończy działalność lub nie jest w stanie spełnić swoich obietnic, druga strona może być zmuszona do wniesienia sprawy do sądu cywilnego lub upadłościowego w celu uzyskania zadośćuczynienia z tego tytułu. Umowa między dwiema lub więcej stronami wymusza na każdej ze stron obowiązek zrobienia czegoś lub nie, oraz prawo do wykonania obowiązków drugiej strony lub środka zaradczego w przypadku naruszenia postanowień. Naruszenie jest to niewykonanie zobowiązania wynikającego z przyrzeczenia lub umowy, bez uzasadnienia lub usprawiedliwienia. Środek zaradczy, który wymaga od strony naruszającej przestrzeganie dokładnych warunków umowy jest stosowany, gdy odszkodowanie pieniężne jest niewystarczające, na przykład za naruszenie umowy sprzedaży nieruchomości. Bardzo ważna jest odpowiednia obsługa prawna firm, którą zapewniają doświadczeni adwokaci. Zatwierdzenie oferty, często wymagane na piśmie, które stanowi prawnie wiążącą umowę, również może być w razie sporów rozstrzygane na drodze sądowej. W przypadku sporów dotyczących umów ustnych strony powinny niezwłocznie zasięgnąć porady prawnej, aby upewnić się, że ich umowa jest ważna zgodnie z prawem.

By Prezes