Prawnicy oferują swoje usługi osobom prywatnym jak również firmom, podczas współpracy z podmiotami biznesowymi często zajmują się umowami, udzielaniem fachowych pomocy prawnej.

Prawnik może dokonać dogłębnej analizy dokumentów, umów, reprezentować klienta przed sądami powszechnymi, organami ścigania. Jego zadaniem jest także przygotowanie opinii prawnych, pism procesowych.

Pomoc prawna dla przedsiębiorstw

Obsługa prawna w sprawach windykacyjnych

Często prawnicy starają się wypracować ugodę, aby uniknąć rozprawy sądowej, która może być długa oraz kosztowna, na czym często nie zależy firmom, które chcą rozwiązać problem jak najszybciej. Mogą być to różnego rodzaju spory prawne dotyczące przykładowo własności intelektualnej, sprawy związane z licencjami. Adwokat zajmuje się również sprawami związanymi z windykacją należności, niekiedy kontrahent okazuje się również rzetelny, dlatego prawnik doradza firmie, jakie kroki można podjąć, aby rozwiązać problem. Ważne jest odpowiednie zrozumienie przepisów, które dotyczą danej sprawy, należy do niej podejść indywidualnie. Często prawnicy będą w imieniu klienta prowadzili negocjacje z dłużnikami, będą chcieli wypracować ugodę, jednak jeżeli nie uda się rozwiązać sprawy polubownie, wówczas prawnik będzie reprezentował firmę przed sądem.

Na początku postępowania egzekucyjnego prawnik może przygotować przedsądowe wezwanie do zapłaty, przeanalizować dokładnie umowę, która została podpisana, przykładowo na usługę czy też dostawę towaru. W przypadku jeżeli strony się porozumieją, sporządzi projekt umowy pozasądowej, czy też będzie uczestniczył w negocjacjach. Prawnik może wnieść pozew w postępowaniu zwykłym, upominawczym czy też nakazowym, będzie reprezentował klienta podczas rozprawy, jak również w postępowaniu egzekucyjnym, kiedy sąd wyda nakaz spłaty zadłużenia.

Firmy, które zainteresowane są współpracą z prawnikiem, na stronie https://kancelaria-piwon.pl/ znajdą szczegółowe informacje na temat możliwości windykacji, postępowania egzekucyjnego czy też postępowania mediacyjnego. Adwokat zajmuje się również zagadnieniami związanymi z prawem spółek oraz prawem gospodarczym, może dokonać analizy sytuacji prawnej firmy, pomóc w wielu kwestiach formalnych, sporządzi umowę czy też przeanalizuje istniejące już umowy, czy też zapisy dotyczące przedsiębiorstwa.

By Prezes