Węże hydrauliczne które pracują w układzie muszą być bardzo odporne na działające na nie siły, trzeba zwrócić szczególną uwagę na końcówki, uszczelki i łączenia.

Większość węży hydraulicznych może transportować olej i płyny o dużej zawartości wody, ale oleje syntetyczne wymagają specjalnych materiałów. Węże hydrauliczne narażone są na dwie kwestie związane z temperaturą, czyli wewnętrzną temperaturę cieczy i zewnętrzną temperaturę pracy. W rezultacie węże są oceniane pod kątem wydajności w obu temperaturach, przy maksymalnej i minimalnej temperaturze roboczej. Przekroczenie tych wartości może spowodować znaczne skrócenie żywotności lub nawet uszkodzenie, dlatego wskazane jest użycie węża, który jest odpowiednio dostosowany zarówno do temperatury cieczy, jak i temperatury otoczenia. Węże hydrauliczne są zaprojektowane tak, aby wytrzymać zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne ciśnienie minimalne i maksymalne. Przekroczenie którejkolwiek z tych wartości może poważnie obniżyć wydajność węża. Wartości znamionowe ciśnienia lub zalecenia dotyczące określonego typu węża są ogólnie dostępne u producenta. Czym muszą charakteryzować się węże hydrauliczne?

Ponieważ rury i przewody są generalnie sztywniejsze, mogą wytrzymać wyższą temperaturę lub ciśnienie wewnętrzne w danym zastosowaniu.

Jednak ta zwiększona sztywność sprawia, że są one znacznie trudniejsze w użyciu w ruchu. Na przykład koparka wymaga układu hydraulicznego do obsługi łyżki, ale swoboda ruchu potrzebna do obsługi narzędzia może nałożyć ograniczenia na połączenia hydrauliczne. Wąż hydrauliczny może zapewnić moment obrotowy, elastyczność ruchu ramienia narzędzia, które są niedostępne w przypadku rur lub przewodów sztywnych. Aby cały system był należycie sprawny konieczne będzie oczywiście utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w całym obwodzie w którym znajduje się się ciecz. Dlatego też kiedy wymieniane są jakieś podzespoły konieczne jest zachowanie odpowiednich standardów, dlatego zakuwanie węży hydraulicznych, musi odbywać się w odpowiednich warunkach.

By Prezes