Przedsiębiorstwa, które planują zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, powinny skierować pracownika do lekarza medycyny pracy w celu orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności na określonym stanowisku.

W tym przypadku pracodawca powinien określić zakres prac, informacje na temat warunków uciążliwych lub też szkodliwych dla pracownika. Należy pamiętać, że czas pracy w przypadku osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę lub też 40 godzin w ciągu tygodnia.

Dofinansowanie z PFRON dla firm zatrudniających osoby z różnym stopniem niepełnosprawności

Z jakimi ulgami wiąże się zatrudnienie osoby niepełnosprawnej?

Pracodawca powinien pamiętać, że ewentualne skrócenie normy czasu pracy w przypadku osób z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną nie może wpływać na obniżenie wynagrodzenia. Należy pamiętać, że osoba niepełnosprawna nie może zatem być zatrudniona w godzinach nadliczbowych czy też w porze nocnej. Ponadto pracodawca powinien przygotować miejsce pracy w taki sposób, aby architektura budynku była odpowiednia do stopnia niepełnosprawności. Przykładowo, jeżeli osoba niepełnosprawna porusza się na wózku inwalidzkim, wówczas konieczne może być przystosowanie wejścia, poszerzenie drzwi, przygotowanie odpowiedniego wjazdu czy też windy.

Pracodawcy coraz chętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne ze względu na ulgi, jak również dopłaty do wynagrodzenia oraz składek. W przypadku dużej firmy, która zatrudnia co najmniej 25 osób, a ilość osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%, wówczas firma będzie zwolniona z wpłat na PFRON. Dodatkowo może wystąpić potrzeba zatrudnienia pracownika, która będzie pomagała pracownikowi niepełnosprawnemu, w tym przypadku może być to dodatkowa kwota dla pracodawcy. Podobnie pracodawca może liczyć na zwrot kosztów szkolenia, specjalistycznych kursów czy też zwrot kosztów związanych z wyposażeniem stanowiska dla osoby zgodnie z jej niepełnosprawnością.

Dzięki dotacjom zatrudnienie osoby niepełnosprawnej może być dla firmy sposobem na pozyskanie wartościowego pracownika, który może wykonywać pewne czynności w stopniu ograniczonym, jednak wystarczającym, aby odpowiadały one zapotrzebowaniu danego stanowiska pracy.

By Prezes