Osoby które były represjonowane za działalność opozycyjna w okresie PRL mogą obecnie ubiegać się o zadośćuczynienie, odszkodowanie które będzie wypłacane po uzyskaniu orzeczenia sądu o unieważnieniu orzeczenia sądu z czasów komunistycznych.

Oczywiście dotyczy to bardzo wielu osób które były zaangażowane w działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Przykładowo może być to zadośćuczynienie związane z odbywaniem kary więzienia za działalność opozycyjną w latach od 1944-1989.

Odszkodowania za represje wobec opozycjonistów

Odszkodowanie także bez odbycia kary

Nowa ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku określa także iż o zadośćuczynienie mogą ubiegać się osoby które zostały skazane, wobec których wydane zostało orzeczenie lub też decyzja sądowa jednak kara nie doszła do skutku. O tego rodzaju świadczenia może ubiegać się osoba lub też rodzina osoby wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia w związku z prowadzoną działalnością niepodległościowa, dotyczy to oczywiście także osób które były internowane i prześladowane w czasie stanu wojennego. Oczywiście dotyczy to także osób które z względów politycznych ukrywały się przed internowanie w latach 1981/1982 w czasie stanu wojennego.

Odszkodowanie może także przysługiwać dziecku które przebywało z matką w więzieniu lub też była ona w ciąży w okresie odbywania kary, w tym przypadku także można liczyć na odszkodowanie kiedy osoba była represjonowana jednak nie była skazana. O tego rodzaju odszkodowaniach można ubiegać się w wojskowym sądzie okręgowym lub też w sądzie okręgowym który wydał postanowienie o stwierdzeniu nieważności orzeczenia wydanego w okresie 1944-1989

Obecnie istnieje szereg ustaw które przewidują odszkodowanie dla osób represjonowanych, mogą uzyskać te osoby które były zesłane lub też deportowane przez władze radzieckie w okresie od 1939-1956, także osoby które pełniły przymusową służbę wojskową w latach od 1982-1983. Ustawy te przewidują także odszkodowanie lub też zadośćuczynienie za straty majątkowe dla osób które działały w opozycji do rządów komunistycznego.

By Prezes