Bardzo często dłużnicy, wobec których toczone jest postępowanie egzekucyjne, starają się unikać kontaktu z komornikiem.

Jest to związane zarówno z odbieraniem korespondencji jak również osobistymi kontaktami. W praktyce takie postępowanie na dłuższą metę przysparza dłużnikowi dodatkowych problemów i trudności. Kontakt z komornikiem może bowiem znacząco ułatwić przeprowadzenie egzekucji w sposób, który jest jak najmniej uciążliwy zarówno dla dłużnika, jak i pozostałych osób, które z nim mieszkają. Warto więc kontaktować się z urzędnikiem, jakim jest komornik.

Dlaczego unikanie komornika jest złym pomysłem?

Korespondencja od komornika oraz rozmowa z nim

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, korespondencja od komornika jest najczęściej dostarczana w formie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Czasami pisma są dostarczane przez komornika osobiście. Taką korespondencję przekazuje się adresatowi do rąk własnych lub innej dorosłej osobie, która nie jest przeciwnikiem adresata w sprawie. Jeśli nie ma możliwości doręczenia pisma, wówczas adresat zostanie poinformowany o korespondencji przy pomocy awizo.

Spore grono adresatów ignoruje awizo lub odmawia odbioru korespondencji w urzędzie pocztowym. Problem dla dłużnika polega na tym, że nieodebranie korespondencji nie wstrzymuje prowadzonych czynności egzekucyjnych, a pismo trafia do akt sprawy z tak zwanym skutkiem doręczenia. Dłużnik tym samym pozbawia się istotnej wiedzy i informacji na temat toczonego postępowania. Unikanie korespondencji jest więc dużym błędem, który może doprowadzić do dodatkowych, uciążliwych problemów.

Warto więc zadzwonić do kancelarii, takich jak komornik katowice lub innych kancelarii prowadzących sprawę albo przybyć do nich osobiście. Komornicy mają możliwość prowadzenia egzekucji z różnych składników majątku. Dzięki rozmowie z komornikiem lub jego pracownikami, można wypracować rozwiązanie, które będzie najmniej uciążliwe dla samego dłużnika (np. płatność w ratach, egzekucja z pensji, itp.).

By Prezes